ระแนงไม้ตัน บาง 1 cm.

ระแนงไม้ตัน บาง 1 cm.

ผิวปัดเสี้ยนไม้ ตกแต่งภายนอก

Untitled-4

Untitled-3SCi Wood คือไม้ที่มีส่วนผสมจาก ไม้ผสมพลาสติก
ซึ่งด้วยคุณสมบัตที่ย่อยสลายยาก ทำให้อายุไม้คงทน
ยาวนาน และมีความเหนียวทำให้แตกหักยากมาก
มีสีในเนื้อไม้และผิว ซึ่งแตกต่างจากไม้เทียมทั่วๆ ไป
ในตลาด
————————–——————————————–

คุณสมบัติเด่นของไม้ SCi Wood
● มีสีในเนื้อไม้
● แข็ง เหนียว ทน (ใช่ไปนานๆ ไม้ไม่หักเปราะ)
● ปลวกไม่กิน
● ไม้ไม่ผุ ทนฝนและความชื้น
● เห็ดไม่ขึ้นราไม่เพาะ
● ไม่ลามไฟ
● เหมือนไม้ธรรมชาติ
● ขนาดไม้มาตรฐานเท่ากันทุกเส้น

5

Untitled-4

___________________________________________

facebook-sciwood addline-sciwoodSciwood-tel