ผู้รับเหมา


หลักสูตรที่ 1  พื้นฐาน การติดตั้งไม้พื้น,ไม้ผนัง,ไม้ระแนง,ฝ้า

หลักสูตรที่ 2  การติดตั้งไม้พื้น,ไม้ผนัง (ฝึกปฏิบัติจริง)

หลักสูตรที่ 3  การติดตั้งไม้ระแนง,ฝ้า (ฝึกปฏิบัติจริง)ฝึกผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน Sci Wood บริษัทฯ ออกเอกสารใบรับรองพร้อมมีงานทำ

กำหนดเปิดรับสมัครในปี2564

รุ่น1  วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2564
รุ่น2  วันที่ 20 - 22 เมษายน 2564
รุ่น3  วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2564
รุ่น4  วันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2564
รับสมัครทีมละ 2-3 คน/ทีม   ( 25-30 คน/รุ่น)

สถานที่ฝึกอบรม บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
999/9 หมู่ 4 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290